Archiv rubriky: Experimentální

Podsestava Sklon do PR

Experimentální podsestava zobrazující podélný nebo výsledný sklon přímo v příčných řezech koridoru. Jednoduše tak zkontrolujete, kterým směrem odtéká dešťová voda. Pro Civil 3D 2018+

Podsestava Analýza rozdíl výšek

Experimentální podsestava Analýzy rozdílu výšek dokáže zobrazit výškový rozdíl dvou 3D objektů přímo v situaci, tam kde je to nejpřehlednější. Pro Civil 3D 2018+

Polní krajnice s rozhodovačem

Jednoduchá krajnice s rozhodovacím výstupním algoritmem pro komunikace nižších tříd a polní cesty, které nevyžadují příkopy či rigoly.

Číslo ze situace

Určujte vlastnosti koridoru přímo v půdorysu a to rozdílem dvou objektů – např. odsazených tras. Definujte tak např. výšku stěn či jiné vlastnosti.

Výška zárubní zdi

Spočtěte jednoduše výšku zárubní stěny v Civil 3D dle průběhu terénu a skladebného rozměru. Vhodné např. pro gabionové konstrukce.

Podsestava Analýza sklonů

Experimentálni podsestava Analýzy sklonů dokáže graficky zobrazit např. příčný sklon rekonstruované vozovky přímo v situaci. Ale dokáže toho mnohem více…

Podmínka AnoNe

Experimentální podmínková C# podsestava pro Autodesk Civil 3D potlačuje vykreslení navazujících částí příčného řezu.