Archiv pro štítek: Podsestava

Podsestava Trativod

Jednoduchá podsestava trativodu, která vám ulehčí modelování a výpočet kubatur. Trativod na pláni s podsypem a náběhy pro lepší odvodnění.

Podsestava Sklon do PR

Experimentální podsestava zobrazující podélný nebo výsledný sklon přímo v příčných řezech koridoru. Jednoduše tak zkontrolujete, kterým směrem odtéká dešťová voda. Pro Civil 3D 2018+

Podsestava Analýza rozdíl výšek

Experimentální podsestava Analýzy rozdílu výšek dokáže zobrazit výškový rozdíl dvou 3D objektů přímo v situaci, tam kde je to nejpřehlednější. Pro Civil 3D 2018+

Polní krajnice s rozhodovačem

Jednoduchá krajnice s rozhodovacím výstupním algoritmem pro komunikace nižších tříd a polní cesty, které nevyžadují příkopy či rigoly.

Číslo ze situace

Určujte vlastnosti koridoru přímo v půdorysu a to rozdílem dvou objektů – např. odsazených tras. Definujte tak např. výšku stěn či jiné vlastnosti.

Výška zárubní zdi

Spočtěte jednoduše výšku zárubní stěny v Civil 3D dle průběhu terénu a skladebného rozměru. Vhodné např. pro gabionové konstrukce.

Rozšíření X Rekonstrukce

Stahujte parametrickou podsestavu pro jednoduché modelování zazubení konstrukčních vrstev při rekonstrukci či rozšiřování vozovek.

Kasselská obruba

Kasselská obruba s betonovým ložem pro jednodušší modelování autobusových zastávek s možností kótování šířky a výšky nášlapu.

Násyp X Krajnice výkop

Stahujte parametrickou podsestavu pro tvorbu svahování s jednoduchým rozhodovačem pro vytvoření automatické krajnice.

Podsestava Analýza sklonů

Experimentálni podsestava Analýzy sklonů dokáže graficky zobrazit např. příčný sklon rekonstruované vozovky přímo v situaci. Ale dokáže toho mnohem více…